Lenovo Vibe C A2020a40 Stock ROM (Flash File)

Subscribe to YouTube Channel

 • Ãýssèr Jbìlì

  lenovo vibe c rom 16G or 8 G???

  • http://www.mytabletguru.com/ Ankur Pratap

   match the version of the device & flash

   • Ãýssèr Jbìlì

    thank you
    anku 😍😍💞💕💓